Paslaugos

BUHALTERIJOS TVARKYMAS

-Tvarkome įmonės apskaitą nuo pirminių dokumentų suvedimo iki metinių ataskaitų sudarymo.
-Apskaičiuojame mokesčius ir pateikiame deklaracijas valstybinėms institucijoms.
-Esant poreikiui, teikiame sąskaitų išrašymo paslaugą, administruojame klientų skolas, siunčiame priminimus dėl apmokėjimo.
-Kliento pageidavimu, atliekame bankinius pavedimus, kontroliuojame atsiskaitymus su tiekėjais.

Prisiimame atsakomybę už suteiktas paslaugas, saugome mums perduotą konfidencialią informaciją.
Ieškome sprendimų, padedančių pagreitinti darbą ir optimizuoti apskaitos suvedimą.

DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMAS, PERSONALO DOKUMENTŲ VALDYMAS

-Skaičiuojame darbo užmokestį darbuotojams, paruošiame ir išsiunčiame algalapius.
-Ruošiame darbo sutartis, išsiunčiame informaciją apie darbuotojų įdarbinimą/ išdarbinimą į NAV darbuotojų registrą (AA registrą).
-Siunčiame mėnesines ataskaitas apie darbuotojus ir išmokėtą darbo užmokestį (A-melding).
-Apskaičiuojame su darbo užmokesčiu susijusius mokesčius.
-Paruošiame komandiruočių dokumentus.

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDARYMAS

-Ruošiame įmonių metines finansines ataskaitas.
-Teikiame ataskaitas ir deklaracijas valstybinėms institucijoms.
-Galime paruošti kitas klientui reikalingas įmonės veiklos ir finansines ataskaitas.

APLEISTOS BUHALTERIJOS SUTVARKYMAS

Jeigu Jūsų įmonės apskaita buvo tvarkoma aplaidžiai ar duomenys nėra teisingi , mes padėsime ištaisyti klaidas bei sutvarkysime Jūsų įmonės buhalteriją.
-Sutvarkome ankstesnių laikotarpių apskaitą.
-Patiksliname ataskaitas bei deklaracijas.
-Pateikiame pasiūlymus tolimesniam buhalterinės apskaitos tvarkymui.

Laukiame Jūsų skambučio, jei:
- ilgą laiką nevedėte įmonės buhalterinės apskaitos;
- už buhalteriją atsakingi asmenys planuotai ar neplanuotai išėjo nebaigus paruošti ataskaitų;
- įtariate, jog buhalterija buvo vedama neapdairiai ar klaidingai;

ĮMONIŲ STEIGIMAS

-Steigiame bet kurios teisinės formos įmones.
-Konsultuojame įmonių steigimo klausimais, padedame išsirinkti tinkamiausią teisinę formą.
-Supažindiname su skirtingų teisinių formų įmonių ypatumais, jų valdymu, teisine atsakomybe.

Pagalbą suteikiame visuose steigimo proceso etapuose.

KONSULTACIJOS

-Konsultuojame visais mokesčių ir apskaitos vedimo klausimais.
-Informuojame apie reikalavimų pasikeitimus.
-Konsultuojame įmonių steigimo klausimais.
-Konsultacijas teikiame susitikimo metu, telefonu, elektroniniu paštu ar skype.

Atstumas mums ne kliūtis!

Susisiekite

Autorizuota buhalterinė įmonė
Numerus Finans AS
org.nr. 923 208 976 MVA

Jurgita Strumilienė
tel: 401 72372
el. paštas: post@numerusfinans.no
Adresas: Nordveien 225, 1930 AURSKOG

Scroll to top