Valstybės priimti nutarimai dėl koronos viruso

Atnaujinta 07.05.2020

– ENK savininkai jau gali siųsti prašymus dėl kompensacijos už prarastas pajamas balandžio mėn.
– Patikslinimas dėl pasikeitusių apmokėjimo terminų:
– Išankstinis mokestis ENK savininkams 2 terminas apmokėti iki liepos 15 d. (buvo iki gegužės 15 d.)
– Darbdavio mokestis 2 terminas atidėtas iki rugpjūčio 17 d. (buvo iki gegužės 15 d.)
– Forskuddstrekk 2 terminas turi būti sumokėtas laiku, t.y. iki gegužės 15 d.
Daugiau informacijos rasite čia:

Papildyta 19.04.2020

Prašymo pildymas dėl kompensacijos

– Jau galima pildyti prašymus dėl kompensacijos už įmonės pastovias išlaidas už kovo mėnesį.

https://kompensasjonsordning.no

– Prašymo forma dėl prarastų pajamų ENK savininkams bus paruošta gegužės pradžioje.

Papildyta 05.04.2020

KOMPENSACIJA UŽ ĮMONĖS PASTOVIAS IŠLAIDAS

Parlamentas priėmė sprendimą dėl išlaidų kompensavimo įmonėms, kurių apyvarta/ pardavimai dėl COVID-19 sumažėjo daugiau nei 30% (už kovo mėn 20%).

Reikalavimai, norint gauti kompensaciją:

Įmonės, kurios privalėjo užsidaryti, valstybės nutarimu gali gauti kompensaciją iki 90% nuo savo pastovių išlaidų.

Įmonės, kurios neprivalėjo užsidaryti valstybės nutarimu, bet jų apyvarta/pardavimai vis tiek sumažėjo 30% (už kovo mėn 20%) arba daugiau, gali gauti kompensaciją iki 80% nuo savo pastovių išlaidų, kurios viršija 10 000 nok/mėn.

Šis nutarimas galioja kovo, balandžio ir gegužės mėnesiams. Prašymas turi būti siunčiamas už kiekvieną mėnesį atskirai.

Žemiau išvardintos išlaidos laikomos kaip pastovios išlaidos, už kurias galima prašyti kompensacijos:

Įmonės patalpų nuoma, elektra kitos komunalinės paslaugos

Transporto priemonių, inventoriaus nuoma

Kitos paslaugos, kaip apskaitos, revizoriaus, konsultacijų

Telefonas, internetas

Draudimo paslaugos

Sumos skaičiuojamos be MVA, sumos mažesnės nei 5000 nok nebus išmokamos. Visos išlaidos turi būti dokumentuotos.
Planuojama, kad skjemos pildymui bus paruoštos iki balandžio 17 dienos.

Dagiau informacijos galima rasti čia:

https://revisorforeningen.no/fag/nyheter/kompensasjon-til-bedriftene/

 

Papildyta 30.03.2020

ENK SAVININKUI

Tvarka dėl kompensacijų įsigaliojo nuo kovo 16 dienos. Kaip ir buvo rašyta anksčiau, NAV planuoja mokėti išmokas nuo 17 nedarbo dienos, t.y. ne anksčiau nei nuo balandžio 1 dienos. Kompensacijos už balandžio mėn. bus galima prašyti gegužės pradžioje.  Iki to laiko NAV techniškai paruoš sistemą dėl prašymų pildymo.

Daugiau informacijos rasite ČIA

DARBUOTOJAMS, KURIE TURI PERMITTERING

Tie darbuotojai, kurie gavo permittering, bet neturi nei bank ID, nei Buypass gali skambinti į NAV ir užsiregistruoti kaip “arbeidssøker” telefonu. NAV darbuotojai sutvarko, kad būtų galima pildyti prašymą dėl “dagpeger” su Min ID prisijungimais.

Kadangi šiuo metu NAV gauna daugybę prašymų dėl išmokų ir nespėja jų greitai apdoroti yra galimybė gauti avansą.

Nuoroda, kur galima pildyti prašymą dėl avanso iš NAV:
https://www.nav.no/dagpenger/forskudd/

Atnaujinta 23.03.2020

ATIDĖTI MOKĖJIMO TERMINAI

–  MVA už 1 temina (sausis-vasaris) sumokėti iki birželio 10 d (buvo balandžio 14 d.)

Arbeidsgiveravgift ir Forskuddskatt uz 2 temina (kovas-balandis) sumokėti iki rugpjūčio 15 d (buvo gegužės 15 d.)

Forskuddsskatt už 2020 (išankstinis pelno mokestis ENK savininkams). Pirma įmoka. Sumokėti iki gegužės 1 d (buvo kovo 15 d.)

Forskuddsskatt už 2020 (išankstinis pelno mokestis ENK savininkams). Antra įmoka. Sumokėti iki rugsėjo 1 d (buvo gegužės 15 d.)

KITI PAKEITIMAI

– Darbdavio mokestis už kovą- balandį sumažintas 4 %

– 12% MVA sumažintas iki 8%. Šis MVA tarifas taikomas transportui, viešbučiams, kinui ir t.t.

NAV IŠMOKOS

AS tipo įmonė

Permittering. Jei įmonė dėl Korona viruso negali dirbti yra galimybė išleisti darbuotojus i permittering. Darbdavys turi įspėti darbuotoją prieš 2 dienas. Taip pat sumokėti pilną atlyginimą už 2 pirmas permittering dienas. Darbuotojas turi pats kreiptis kreiptis į NAV dėl išmokų.

Omsorgspenger. Kai darbuotojas neturi galimybės dirbti dėl to, kad darželiai ir mokyklos uždaryti. Darbdavys darbuotojui turi sumokėti pilną atlyginimą, o vėliau kreiptis į NAV dėl išmokų (refusjon). Darbdavio periodas 3 dienos.

–  Sykepenger. Jei darbuotojas gauna nedarbingumą dėl korona viruso situacijos, darbdavio periodas sutrumpintas iki 3 dienų (buvo 16 dienų). Kai darbuotojas turi būti karantine 14 dienų, gali kreiptis į daktarą dėl sykemelding.

ENK tipo įmonė

Darbuotojams:

Permittering. Jei įmonė dėl korona viruso negali dirbti yra galimybė išleisti darbuotojus į permittering. Darbdavys turi įspėti darbuotoją prieš 2 dienas. Taip pat sumokėti pilną atlyginimą už 2 pirmas permittering dienas. Darbuotojas turi pats kreiptis kreiptis į NAV dėl išmokų. Įmonės savininkas neturi teisės i permittering.

Omsorgspenger. Kai darbuotojas neturi galimybės dirbti dėl to, kad darželiai ir mokyklos uždaryti. Darbdavys darbuotojui turi sumokėti pilną atlyginimą, o vėliau kreiptis į NAV dėl išmokų (refusjon). Darbdavio periodas 3 dienos.

Sykepenger. Jei darbuotojas gauna nedarbingumą dėl korona viruso situacijos, darbdavio periodas sutrumpintas iki 3 dienų (buvo 16 dienų). Kai darbuotojas turi būti karantine 14 dienų, gali kreiptis į daktarą dėl sykemelding.

Savininkui:

Jei savininkas negali dirbti dėl korona viruso. NAV mokės kompensacijas nuo 17 nedarbo dienos. Šiuo metu dar nėra galimybės teikti prašymų dėl kompensacijos. NAV dirba šiuo klausimu.

Omsorgspenger. Kai savininkas neturi galimybės dirbti dėl to, kad darželiai ir mokyklos uždaryti, nes turi būti su vaiku(ais). NAV išmokos nuo 4 nedarbo dienos. Informaciją dėl prašymo pateikimo rasite ČIA

Daugiau informacijos:

https://www.nav.no/person/koronaveiviser/

Susisiekite

Autorizuota buhalterinė įmonė
Numerus Finans AS
org.nr. 923 208 976 MVA

Jurgita Strumilienė
tel: 401 72372
el. paštas: post@numerusfinans.no
Adresas: Regnbueveien 2, 1405 Langhus

Scroll to top